Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Lại cào trộm sò lụa nuôi trên biển