Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Khen thưởng hai thanh niên dũng cảm cứu người