Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Khánh thành Trường THPT mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt