Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kiên Giang: Khánh thành Đình Nguyễn Trung Trực tại Phú Quốc