Kiên Giang: 246 dự án đầu tư vào Phú Quốc còn hiệu lực