Khu công nghiệp Hòa Phú (Vĩnh Long): 747,4 triệu đồng lì xì đầu năm mới cho công nhân