Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (Kiên Giang): Nhiều bất cập, không có kinh phí hoạt động