Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự án “Kinh doanh với người giữ rừng” của cô gái “xứ dừa”:

Khởi nghiệp chỉ với 5 triệu đồng