Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khổ với tuyến đường đang thi công