Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huyện Phú Quốc (Kiên Giang): 85% số dân đã được cấp thẻ BHYT theo diện xã đảo