Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh Đồng Tháp:

Hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông” năm 2016