Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hợp tác xây dựng cầu thép chịu thời tiết cho ĐBSCL