Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội thi “Nữ CNVCLĐ thanh lịch tỉnh Vĩnh Long” năm 2016: Ba vòng thi đều có sức thu hút