Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ: Trao học bổng và hỗ trợ bệnh nhân nghèo gần 15 tỉ đồng