Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ: Tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại Đồng Tháp