Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoạt động nổi bật trong tuần của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Canada