Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ở An Giang: Chuyển biến tích cực