Xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất, Kiên Giang):

Hiệu quả cao từ luân canh rau màu trên đất lúa