Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chương trình “Mái ấm công đoàn” ở Kiên Giang: Hiện thực hóa ước mơ an cư của đoàn viên HOÀNG TÂN Từ năm 2007 đến nay, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành vận động đoàn viên (ĐV), CNVCLĐ đóng góp Quỹ “Mái ấm CĐ”. Riêng năm 2016, đến n

Hiện thực hóa ước mơ an cư của đoàn viên