Hậu Giang: Xây dựng khu tạm trữ bã bùn - sản xuất phân hữu cơ