Hậu Giang: Vụ đông xuân 2016-2017 xuống giống theo lịch tránh hạn - mặn