Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hậu Giang: Thành lập Ban Vận động xúc tiến đầu tư nước ngoài