Hậu Giang: Lắp đặt dụng cụ TDTT trên bờ kè công viên 3.2