Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hậu Giang: Khu tái định cư chưa có dân vào ở