Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hậu Giang: Giá mía tăng cao, nông dân phấn khởi