Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ “Tiếp sức người thầy” ở Kiên Giang:

Giúp hàng trăm cán bộ, nhà giáo vượt khó