Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự án nâng cấp mở rộng QL60 từ cầu Rạch Miễu - cầu Cổ Chiên: Chuẩn bị giải phóng mặt bằng