Đồng Tháp: Trộm bình ắc quy, bị bắt khi đang tìm nơi tiêu thụ