Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng Tháp: Tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về du lịch