Đồng Tháp: Sau tết, hầu hết công nhân trở lại làm việc