Đồng Tháp: Đầu tư trang trại canh tác, chế biến sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao