Đồng Tháp: Cây bông hồng “khổng lồ” làm bằng cây xanh