Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng bằng sông Cửu Long: Thăm mừng nhân dịp Lễ Sene Đôn-ta 2016