Đồng bằng sông Cửu Long: Diện tích nuôi cá tra giảm, giá bắt đầu tăng