Đời sống công nhân vùng ĐBSCL: Không tha hương vẫn chật vật