Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đoàn khảo sát liên ngành của trung ương làm việc với Kiên Giang về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền phân giới, cắm mốc