Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn đàn “Mêkông Connect - CEO FORUM” 2016