Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đi Trà Vinh xem lễ hội Ok-Om-Bok