Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đêm nghệ thuật cải lương “Ngân mãi tiếng tơ đồng”