Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Để buôn lậu không thể lộng hành