Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ĐBSCL: Cuối năm 2017 thông xe 2 cầu Cao Lãnh và Vàm Cống