Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đã có kết luận thanh tra Trường TH Võ Thị Sáu