Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Củ sắn Thạnh Phú trúng mùa, rớt giá