Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bến Tre:

Công nhân vui tết cùng tổ chức công đoàn