Công đoàn Viên chức Vĩnh Long: Học tập kinh nghiệm công tác công đoàn và tuyên truyền biển - đảo