Công đoàn ngành y tế Vĩnh Long: Tổ chức Hội thi “Nữ CCVCLĐ thanh lịch ngành y tế”