Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn ngành NNPTNT Bến Tre: 5 mô hình “Chung tay xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm”