Công đoàn ngành GDĐT tỉnh Vĩnh Long: Tuyên truyền các văn bản pháp luật mới