Công đoàn ngành GDĐT tỉnh Vĩnh Long: Hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên bị bệnh hiểm nghèo