Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn ngành GDĐT Bến Tre: Nhiều hoạt động trong ngày họp mặt kỷ niệm 20.10